خوش آمدید

قبل از شروع نصب ویدئو آموزشی را مشاهده کنید

توافقنامه


هر گونه سو استفاده از این اسکریپت بر عهده خریدار می باشد.

من موافقت نامه را خوانده و قبول دارم.
1. لطفا تنظیمات PHP خود را مطابق با الزامات زیر تنظیم کنید:
PHP تنظیمات کنونی ضروری وضعیت
PHP نسخه 5.6.22 5.6.0
1. لطفا extensions و تنظیمات زیر را برای php هاست خود فعال و یا نصب کنید.:
اکستشن کنونی ضروری وضعیت
cURL 7.61.0 7.19.4+
MySQLi On روشن
OpenSSL 1.0.1.5 1.0.0c+
PDO On روشن
GD On روشن
mbstring On روشن
EXIF On روشن
ZIP On روشن
Mcrypt On روشن
allow_url_fopen On روشن
2. لطفا مطمئن شوید که قابل نوشتن هستند (پراماسیون 777) در پوشه ها / فایل های زیر :
فایل وضعیت
/index.php
/app/config.php
/assets/uploads/
/assets/tmp/
2. جزئیات اتصال به پایگاه داده
3. جزئیات حساب کاربری شما برای مدیریت اسکریپت.